Waarom voor ons kiezen?Trade & Training ; dicht bij U

Van de bestudering van uw huidige situatie tit de optimisering van uw IT tools, vergezellen wij U in alle fases van het beheer van uw middelen : van de financiering tot de opleiding,met de installatie van de infrastructuur, de maintenance en assistentie op afstand. Aldus zult U uw tijd aan uw beroep kunnen wijden en uw resultaten verhogen. Trade and Training stelt U het volledige gamma van produkten en diensten voor waarvan een KMO behoefte heeft want kleine bedrijven en KMO’s zijn ons dagblad.
 

Trade & Training ; wanneer en hoe het moet…

Grâce à la polyvalence et la souplesse de notre équipe ainsi qu’à une organisation rigoureuse, nous avons la possibilité de vous aider à tout moment. Trade & Training s’adapte sans difficulté à votre agenda et au fonctionnement de votre entreprise. Un expert vous est dédicacé. Vous l’appelez et il résout vos soucis à distance, en prenant la main sur votre PC. Le système de ticketing vous permet de savoir en permanence l’état d’avancement des travaux que nous exécutons pour vous.

Eén enkele beheerder, één enkele verantwoordelijke !
Het vergroten van het aantal IT-contacten vergroot de kans op conflicten. Het probleem is dat terwijl ze onderling uitzoeken wie verantwoordelijk is, blijft u geblokkeerd. Trade & Training zorgt ervoor dat u op beide oren kan slapen. Een duidelijke audit laat ons toe u een voorstel te presenteren die zo dicht mogelijk uw behoeftes benaderd. Alle onderdelen worden hierbij in rekening genomen. Natuurlijk op niveau van de technologie, maar ook rekening houdend met de interne bedrijfscultuur, de relatie met de eindgebruikers en last but not least, het budget.
 

U kan zich geheel focussen op uw business terwijl wij uw IT beheren.

Eenmaal de infrastructuur op punt staat, is er onze support dienst die over u waakt. Bij het miste euvel, zal een telefoontje of bezoek de bedrijfscontinuïteit en uw gemoedsrust verzekeren. Er is steeds een Answer conventie die uw noden zal beantwoorden…