Diensten


Informatica is een ruim en erg gespecialiseerd domein dat zo helder is als koffiedik. Te veel wijzigingen, te veel vereiste kennis van zaken, te veel keuzes.
Beschikt u slechts over enkele werkposten, dan is het budget dat nodig is voor een of meer interne informatici, vaak niet te verantwoorden. Hoe bevrijdt u zich in dat geval van de zorg omtrent uw IT-onderhoud?
 

Trade & Training: een antwoord, uw antwoord …

Trade & Training streeft ernaar te voldoen aan de behoeften van alle ondernemingen die met dat probleem kampen. Alle fasen van het proces zijn verzekerd: van advies en installatie tot opleiding, bijstand op afstand en onderhoud.

De geschoolde en ervaren technici, de werkwijzen en de verschillende formules laten u optimaal profiteren van onze knowhow, en dat altijd tegen de juiste prijs.

Door Trade and Training als uw IT-partner te kiezen, zal uw professionele leven veranderen:

Acties Gevolgen
Uw informatica wordt in handen genomen U hebt meer tijd voor uw kernactiviteit
Wij zorgen voor de opvolging, storingen worden heel zeldzaam, de betrouwbaarheid van uw hard- en software neemt toe U wordt minder vaak opgehouden in uw werk, u verhoogt dus uw productiviteit
Wanneer een beslissing genomen moet worden, geven wij u in alle onafhankelijkheid advies U neemt de juiste beslissingen, de return on investment is hoger
Uw hard- en software worden correct geïnstalleerd Tijdwinst, want aangepaste installaties
Uw personeel wordt opgeleid Uw personeel presteert beter en verhoogt zijn productiviteit
Het personeel dat wij ter beschikking stellen, is ervaren en wordt voortdurend opgeleid De duur van de interventies is korter, dus zijn ze goedkoper
Indien nodig kunt u een beroep doen op een wachtdienst Tijdwinst, want onmiddellijk antwoord
Dankzij proactieve diensten behoren economische veroudering, ouderdom en verbrossing tot het verleden Geen dringend beheer = geen stress
Keuze voor de meest geschikte oplossing en niet de snelste = tijd- en geldwinst

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Marijke op het nummer +32 (0)2 456 02 72 of met het contactformulier.